ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA · 14-02-2021

COM PODEM VOTAR ELS CATALANS RESIDENTS A L'EXTERIOR EN LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL DIA 14 DE FEBRER DE 2021 • GUIA SOBRE EL SISTEMA DE VOTACIÓ.


La Oficina del Censo Electoral ha publicat les dades del Cens Electoral de Residents Absents (CERA) que s'utilitzarà en les eleccions al Parlament de Catalunya convocades pel Govern de Catalunya pel 14 de febrer de 2021. L’exercici del dret de vot es farà d'acord amb el següent procediment:

El nombre d’inscrits catalans, majors de 18 anys i amb dret de vot en aquestes eleccions és de 255.087 (a reserva dels resultats de les reclamacions d'inclusió/exclusió). Es el CERA tancat a dia 1er d’octubre de 2020.


Tots els catalans residents a l'exterior que tinguin nacionalitat espanyola i que estiguin inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA) o a l’ERTA (Espanyols Residents Temporalment Absents) poden exercir el seu dret de vot en aquestes eleccions independentment del lloc on visquin.


Abans de les eleccions (electors CERA)


Si sou residents permanents en el vostre país d’acollida, comproveu que esteu inscrits en el CERA (Cens Electoral de Residents Absents). Cal posar-se en contacte amb el/la corresponent Consolat o Ambaixada per a tenir-ne confirmació. Tots els residents espanyols, majors de 18 anys, donats d'alta en el Registro de Matrícula Consular (RMC) com a residents absents, formen part automàticament del CERA.


Entre el 28 de desembre i el 4 de gener, convé assegurar-se al consolat de que esteu inscrits al CERA consultant les llistes del cens electoral, comprovant que hi figureu i que les vostres dades són correctes. Si no hi sou o les dades són incorrectes, cal presentar la corresponent sol·licitud de modificació (Reclamació d’Inclusió) en aquest període. Aquestes reclamacions es fan directament al consolat o ambaixada, amb un imprès que us facilitaran, i es resolen en un termini màxim de 10 dies.


Si disposeu d’una identitat electrònica per l’accés a serveis de les administracions públiques (Cl@ve) podeu fer la consulta sobre la vostra inscripció al cens electoral via la pàgina https://sede.ine.gob.es/ce-internet1/pages/frmPresentacion.xhtml


La presentació de la Reclamació d’inclusió és particularment important per aquells que hagueu fet la vostra alta al CERA amb posterioritat a la data de tancament del cens, 1er d’octubre de 2020. De manera general les reclamacions dels que us hagueu inscrit en els mesos d’agost i setembre tenen forces possibilitats de ser admeses. En tots els casos cal intentar-ho.


Si no esteu inscrits al consolat i sou residents temporals


Si sou residents temporals en el vostre país d’acollida i, en conseqüència, no us heu donat d’alta en el Registro de Matrícula Consular (RMC) com a residents permanents podeu, si no heu fet ja, donar-vos d’alta en el registre ERTA (Espanyols Residents Temporalment Absents). La sol·licitud s'ha de formular personalment en les oficines consulars o les seccions consulars de les ambaixades no més tard del 25è (vint-i-cinquè) dia posterior a la convocatòria del procés electoral, és a dir del 22 de desembre de 2020 al 16 de gener de 2021.


L'imprès de sol·licitud es pot trobar en els consolats i les seccions consulars d'ambaixades i al web del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació espanyol http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Documents/2011INSCRIPCIONNORESIDENTE.pdf


Si ja estàs inscrit com a resident temporal al registre ERTA des de fa, al menys, un any és possible que el Consolat t'exigeixi que t'inscriguis com a resident permanent.