top of page

Guia de conversa universitària

La finalitat de la guia és proporcionar als estudiants estrangers una eina que els doni recursos per a la comunicació i que els faciliti l'aprofitament dels serveis que ofereix la universitat.

bottom of page