top of page

Els verbs (e)

Varietat d'exercicis amb verbs, tant en temps verbals com en conjugacions

VERBS

VERBS IRREGULARS

GERUNDI I PARTICIPI

SUBJUNTIU

bottom of page