top of page

Les perífrasis verbals


Les perífrasis verbals són la unió de dos verbs, un d'auxiliar, que es conjuga adoptant el temps i la persona corresponents, i un de principal, que pren la forma d'infinitiu, gerundi o participi. La unió de tots dos expressa una idea única.

bottom of page