top of page

Els Adjectius qualificatius


Els adjectius acompanyen al nom i ajuden a definir-lo. Han de concordar en gènere i nombre amb el substantiu al que acompanyen.

• ADJECTIUS QUALIFICATIUS

bottom of page