top of page

La vocal neutra

En alguns llocs de parla catalana, la a i la e, quan es troben en una síl·laba àtona, sonen igual. Es el so de la vocal neutra.

Per tant la vocal neutra apareix tant en paraules masculines com femenines.

Com sabem si hem d’escriure -e o -a?

Buscant una paraula de la mateixa família:

Feinada (sona neutra, perquè es àtona): Ve de feina (sona e, perquè es tònica)

Emblanquinar (Sona neutra perquè es àtona): Ve de Blanc (sona a perquè es tònica).

El plural de les paraules que acaben en vocal neutra, s’escriu amb –es:

bottom of page