Hores, dies i mesos


En català expressem les parts de l'hora en relació a l'hora que ve després, llevat del cas

dels pocs primers minuts després de l'hora en punt, i utilitzem com a sistema básica el dels quarts.