top of page

Ser vs Estar

Diferenciació entre el verb SER i ESTAR

​En català, l'ús dels verbs SER i ESTAR, resulta una mica complicat, ja que no es correspon amb l'ús d'aquests verbs en llengua espanyola. És per això que molta gent els fa servir de forma incorrecta en l'oralitat, ja que es tendeix a traduir directament del castellà, cometent així el que coneixem com a castellanismes (barbarismes).

bottom of page