Els números

Els números, del 0 al 9:

0 – zero

1 – u / un / una

2 – dos / dues

3 – tres

4 – quatre

5 – cinc

6 – sis

7 – set

8 – vuit

9 – nou

Els números, del 10 al 19:

10 – deu

11 – onze

12 – dotze

13 – tretze

14 – catorze

15 – quinze

16 – setze

17 – disset

18 – divuit

19 – dinou

Els números, del 20 al 29:

20 – vint

21 – vint-i-u/un/una

22 – vint-i-dos/dues

23 – vint-i-tres

24 – vint-i-quatre

25 – vint-i-cinc

26 – vint-i-sis

27 – vint-i-set

28 – vint-i-vuit

29 – vint-i-nou

Els números, del 30 al 99:

30 – trenta

31 – trenta-u/un/una 39 – trenta-nou

40 – quaranta

41 – quaranta-u/un/una 49 – quaranta-nou

50 – cinquanta

51 – cinquanta-u/un/una 59 – cinquanta-nou

60 – seixanta

61 – seixanta-u/un/una 69 – seixanta-nou

70 – setanta

71 – setanta-u/un/una 79 – setanta-nou

80 – vuitanta

81 – vuitanta-u/un/una 89 – vuitanta-nou

90 – noranta

91 – noranta-u/un/una 99 – noranta-nou

Els números, del 100 al 999:

100 – cent