top of page

La vocal "o"

Diferents sons:

La vocal o, en català té dos sons diferents:

  • -La O oberta: Cassola

  • -La O tancada: Casona. (sona com la O castellana)

I a més, en alguns llocs de parla catalana, la vocal O, quan es troba en una síl·laba àtona, sona com una U: Aprovat

- Quan sentim un so U, en síl·laba àtona, podem dubtar si aquest so s’ha d’escriure amb O a amb U. Per resoldre aquests dubtes, podem buscar una altra paraula de la mateixa família que tingui la O o la U en síl·laba tònica:

  • Ogressa: ogre

  • Porcades: porc

  • Aprovat: Prova

- Alguns noms, la majoria masculins acaben en O àtona (sona com U): cromo, bombo, morro, coco, zero, filferro...

- Molts plurals masculins, acaben en –OS (sona com U):

  • Cromo: cromos

  • Calaix: calaixos

  • Guix: Guixos

  • Vers: Versos

- La forma verbal de la primera persona del present també acaba en –O (sona com U):

  • Quan estic contenta, jugo, salto, canto i ballo

bottom of page