top of page

La G i la J

Tenim sort perquè aquests sons funcionen més o menys com en castellà, però el so de la J es ben diferent del castellà, per això veiem aquest capítol, per aprendre’l a diferenciar:

El so de la G (GAT). Escolteu les següents paraules: gat, gota, ganyot, guspira, guerxo, guitarra...

  • S’escriu G davant –a, -o, -u: Gat, gota, guspira.

  • S’escriu GU, davant –e, -i: Guerxo, guitarra.

El so de la J (GEL o JOC): Alerta perquè aquest so no existeix en castellà. Escolteu les següents paraules: Jaume, joies, julivert, gelat, gira...

  • S’escriu J, davant –a, -o, -u: jaqueta, joc, julivert.

  • S’escriu G, davant –e, -i: Gel, gira.

Però hi ha paraules que no segueixen aquesta norma. Son EXCEPCIONS. Majestat, Jeroni, jersei, Jerusalem, Jeremies, injecció...

bottom of page