top of page

Els dígrafs

Els dígrafs son grups de lletres que representen només un so. Quan separem les paraules per síl·labes, alguns dígrafs se separen i altres no.

bottom of page