top of page

El so de la X i el so de la TX

Escolta bé la paraula XUT (Alerta!!! No existeix en castellà, sona com “sh” en anglès)

- Les paraules que sonen com XUT, es poden escriure de dues maneres:

S’escriuen amb X:

 • A començament de paraula: Xiprer, Xiulet...

 • Després de consonant: Clenxa, enxaneta...

 • Després de –ii de –au: Guixar, xauxa...

S’escriuen amb IX:

 • Entre vocals: baixar, eixam, coixí, brúixola...

 • A final de paraula: guix

Escolta bé la paraula TAXI (podria sonar semblant a una “CS”)

La X sona com la “CS”:

 • Quan va entre vocals: Taxi, èxit, exemple, màxim, òxid,

 • Quan va entre vocal i consonant: excel·lent, extra, expressió, exigent..

 • A vegades també a final de paraula: fix

Escolta bé les paraules DUTXAI ESTOIG. (el so es semblant a la CH espanyola) I comprova que sonen igual. Com podem saber quan escrivim una i quan l’altra?

Escrivim TX:

 • Enmig de paraula: Dutxa, panotxa...

 • A començament de paraula: Txec, Txèquia, txapela.

 • A final de paraula quan les paraules de la mateixa família duen TX: despatxar (despatx), empatxar (empatx)...

Escrivim IG:

 • A final de paraula quan les paraules de la mateixa família duenJ, G, TJ, TG: Passejo, passeges, PASSEIG, Desitjar, desitjo, DESIG

bottom of page